Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Toxicita hlinitých iontů v rostlinné buňce
Název práce v češtině: Toxicita hlinitých iontů v rostlinné buňce
Název v anglickém jazyce: Aluminum toxicity in plant cell
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.08.2010
Datum zadání: 22.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2011
Oponenti: RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Literární rešerše na dané téma. Cílem je vypracovat literární rešerši pojednávající o vlivu iontů Al na rostlinu a rostlinnou buňky, předpokládané mechanismy toxicity Al a mechansmy rezistence/tolerance vůči Al u rostlin.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK