Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nukleace aktinu v rostlinné buňce
Název práce v češtině: Nukleace aktinu v rostlinné buňce
Název v anglickém jazyce: Actin nucleation in plant cell
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.08.2010
Datum zadání: 22.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2011
Oponenti: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Literární rešerše na dané téma. Cílem je vypracovat literární rešerši pojednávající o známých mechanismech nukleace aktinu v rostlinné buňce. V práci by měly být uvedeny proteiny a proteinové kompelxy, podílející se na tomto procesu, jejich vlastnosti a známé regulace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK