Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Arte y ritual en Chichén Itzá: Los dioses y los hombres
Název práce v jazyce práce (španělština): Arte y ritual en Chichén Itzá: Los dioses y los hombres
Název práce v češtině: Umění a rituál v Chichén Itzá: bohové a lidé
Název v anglickém jazyce: Art and ritual in Chichén Itzá: The gods and the men
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: španělština
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.08.2009
Datum zadání: 06.08.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
  prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK