Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Idea českého národního divadla v Brně - studie o architektuře, společnosti a politice
Název práce v češtině: Idea českého národního divadla v Brně - studie o architektuře, společnosti a politice
Název v anglickém jazyce: The idea of Czech national theatre in Brno - study of architecture, society and politics
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Christov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2009
Datum zadání: 04.08.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude sledovat pokusy o vznik a realizaci národního divadla na území města Brna.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK