Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Karel Schulz mezi barokem a avantgardou. Proměny uměleckého výrazu Karla Schulze v kontextu poetismu a katolické literatury
Název práce v češtině: Karel Schulz mezi barokem a avantgardou. Proměny uměleckého výrazu Karla Schulze v kontextu poetismu a katolické literatury
Název v anglickém jazyce: Karel Schulz between baroque and avant-garde.
Metamorphoses of the artistic expression of Karel Schulz
in the context of poetism and Catholic literature
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2009
Datum zadání: 04.08.2009
Datum a čas obhajoby: 01.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK