Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podoby grotesknosti v české krátké próze dvacátých let 20. století
Název práce v češtině: Podoby grotesknosti v české krátké próze dvacátých let 20. století
Název v anglickém jazyce: Forms of the grotesque in short prosaic genre in the Czech literature of 1920's
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2009
Datum zadání: 04.08.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK