Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Holokaust očima viníků
Název práce v češtině: Holokaust očima viníků
Název v anglickém jazyce: The Holocaust through the eyes of the guilty participants
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.08.2009
Datum zadání: 03.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK