Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Češi a Bělehrad 1918-1939
Název práce v češtině: Češi a Bělehrad 1918-1939
Název v anglickém jazyce: Czechs and Belgrade 1918-1939
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.07.2009
Datum zadání: 03.09.2009
Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 16:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Jaromír Linda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK