Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Software pro zpracování dat z Langmuirovy a dvojité sondy
Název práce v češtině: Software pro zpracování dat z Langmuirovy a dvojité sondy
Název v anglickém jazyce: Software for processing of the Langmuir and double probe data
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Řešitel:
Konzultanti: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Zásady pro vypracování
1. Rešerše literatury.
2. Seznámit se s metodami vyhodnocení dat z jednoduché a dvojité sondy.
3. Seznámit se se zdrojovým kódem programu START a porozumět funkci jednotlivých modulů programu.
4. Úprava programu tak, aby zahrnoval i možnost vyhodnocení teploty a koncentrace elektronů z charakteristiky dvojité sondy.
5. Ověření funkčnosti programu pomocí modelových dat.
6. Vypracování písemné zprávy.
Seznam odborné literatury
1. F.F. Chen, Základy fyziky plazmatu.
2. J.D. Swift, M.J.R. Schwar, Electrical Probes for Plasma Diagnostics, Iliffe books, London, (1970).
3. P.M. Chung, L. Talbot, K.J. Touryan, Electrical Probes in Stationary and Flowing Plasmas, Theory and Application, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, (1975).
4. S. Pfau, M. Tichý, Langmuir probe diagnostics of low-temperature plasmas, in Low Temperature Plasma Physics, R. Hippler et al. Eds., Wiley-VCH, Berlin etc., 2001, ISBN 3-527-28887-2, pp. 131-172.

Speciální literatura, zejména časopisecká, bude zadána po dohodě s vedoucím bakalářské práce.
Předběžná náplň práce
Skupina fyziky plazmatu na KFPP má dlouholeté zkušenosti s využíváním Langmuirovy sondy pro studium parametrů plazmatu. K těmto účelům vyvinul vedoucí práce software START v jazyce C++, který je vhodný pro zpracování dat z jednoduché Langmuirovy sondy. Předmětem bakalářské práce by byla úprava zdrojového kódu tohoto programu tak, aby se dal využít i pro určení parametrů plazmatu z dat naměřených dvojitou sondou. Funkčnost programu uchazeč ověří modelovými daty - charakteristikami jednoduché a dvojité sondy zkonstruovanými ze zadaných parametrů plazmatu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=121
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=121
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK