Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chudoba a její řešení v systémech sociální pomoci
Název práce v češtině: Chudoba a její řešení v systémech sociální pomoci
Název v anglickém jazyce: Poverty and its solution within the social aid systems
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.07.2008
Datum zadání: 27.07.2008
Datum a čas obhajoby: 10.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2009
Oponenti: JUDr. Jan Kotous
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK