Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti péče o duševně nemocné na komunitní úrovni
Název práce v češtině: Možnosti péče o duševně nemocné na komunitní úrovni
Název v anglickém jazyce: Care options for people with mental disorders in the community
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Háva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2008
Datum zadání: 10.06.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK