Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role muže v moderní rodině v kontextu české a angloamerické beletrie
Název práce v češtině: Role muže v moderní rodině v kontextu české a angloamerické beletrie
Název v anglickém jazyce: The Role of a Man in a Modern Family in the Context of Czech and Anglo-American Imaginative Literature
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2008
Datum zadání: 10.06.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Místo konání obhajoby: ISS Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK