Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice
Název práce v češtině: Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice
Název v anglickém jazyce: Financing of therapeutic communities for drug addicted in the Czech Republic
Klíčová slova: Drogy, terapeutická komunita, financování, financování terapeutických komunit, státní subjekty, kraj, obec, administrativa, dotace, veřejný rozpočet
Klíčová slova anglicky: Drugs, therapeutic community, financing, financing of therapeutic community, state bodies, region, municipality, office work, dotation, public budget
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Cejp, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2008
Datum zadání: 10.06.2008
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK