Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Numinózní rovina myšlení
Název práce v češtině: Numinózní rovina myšlení
Název v anglickém jazyce: Supernatural level of thinking
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2009
Datum zadání: 08.06.2009
Datum a čas obhajoby: 08.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. David Doubek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK