Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Životní styl a kultura každodenního života ruské společnosti pozdního středověku očima Západoevropanů
Název práce v češtině: Životní styl a kultura každodenního života ruské společnosti pozdního středověku očima Západoevropanů
Název v anglickém jazyce: Lifestyle and culture in the everyday life of Russian society in the late medieval period through the eyes of western Europeans
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.07.2009
Datum zadání: 17.07.2009
Datum a čas obhajoby: 17.07.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.07.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Předběžná náplň práce
uzn. dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK