Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní aspekty zajištění závazků v mezinárodním obchodě
Název práce v češtině: Právní aspekty zajištění závazků v mezinárodním obchodě
Název v anglickém jazyce: Legal aspects of the securing of obligations in international trade
Klíčová slova: zajištění závazků; mezinárodní obchod; rozhodné právo; bankovní záruka
Klíčová slova anglicky: securing of contractual obligations; international trade; applicable law; bank guarantee
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.07.2009
Datum zadání: 27.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.01.2013
Datum a čas obhajoby: 08.01.2013 14:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 316
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 08.01.2013
Oponenti: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK