Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osudy luterských sborů v Českobratrské církvi evangelické
Název práce v češtině: Osudy luterských sborů v Českobratrské církvi evangelické
Název v anglickém jazyce: The Fates of Lutheran Churches within the Evangelical Church of Czech Brethren
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra církevních dějin (27-CD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Rudolf Vévoda
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2009
Datum zadání: 06.01.2009
Datum a čas obhajoby: 17.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2009
Oponenti: Mgr. Ing. Miloš Hűbner
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK