Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Valentín García Yebra a jeho přínos k vývoji translatologie
Název práce v češtině: Valentín García Yebra a jeho přínos k vývoji translatologie
Název v anglickém jazyce: Valentín García Yebra and his contribution to translation studies
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.07.2009
Datum zadání: 08.07.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 08.07.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Slavomíra Ježková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK