Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modernizace přípravy učitelů pro vyučování v informační společnosti 21. století
Název práce v češtině: Modernizace přípravy učitelů pro vyučování v informační společnosti 21. století
Název v anglickém jazyce: Teacher preparation updating for teaching in the IT society of the 21 century
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.07.2009
Datum zadání: 13.07.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.07.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 13.07.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
  doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK