Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování chromozomálních změn u solidních nádorů se zaměřením na CRC
Název práce v češtině: Sledování chromozomálních změn u solidních nádorů se zaměřením na CRC
Název v anglickém jazyce: Study of chromosomal changes in solid tumors with a special focus
on colorectal cancer
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.07.2009
Datum zadání: 14.10.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Oponenti: MUDr. Martina Langová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK