Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Constructive Engagement or Illegal Investment?
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Constructive Engagement or Illegal Investment?
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Levrincová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2008
Datum zadání: 01.10.2008
Datum a čas obhajoby: 25.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2009
Oponenti: doc. Martin Riegl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK