Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přípravné práce před stěhováním knihovny Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Název práce v češtině: Přípravné práce před stěhováním knihovny Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Název v anglickém jazyce: Advance workings for moving in library of Institute of Scientific Information of 1st Faculty of Medicine of Charles University in Prague and General Teaching Hospital in Prague
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Stöcklová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2009
Datum zadání: 30.06.2009
Datum a čas obhajoby: 25.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK