Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití psychologie v práci personalisty
Název práce v češtině: Využití psychologie v práci personalisty
Název v anglickém jazyce: Usage of psychology in human resources specialist work
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2009
Datum zadání: 30.06.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Froněk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK