Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systémy odměňování pracovníků
Název práce v češtině: Systémy odměňování pracovníků
Název v anglickém jazyce: Systems of worker's remuneration
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2009
Datum zadání: 29.06.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK