Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Daňové systémy vybraných členských států EU (právní komparace)
Název práce v češtině: Daňové systémy vybraných členských států EU
(právní komparace)
Název v anglickém jazyce: Systems of taxation in some Member States of the
European Union - comparision
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2009
Datum zadání: 29.06.2009
Datum a čas obhajoby: 30.11.2009 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 30.11.2009
Oponenti: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK