Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Topics in Non Stationary Dynamics of Adsorbates on Solid Sufraces
Název práce v češtině: Topics in Non Stationary Dynamics of Adsorbates on Solid Sufraces
Název v anglickém jazyce: Topics in Non Stationary Dynamics of Adsorbates on Solid Sufraces
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2009
Datum zadání: 11.06.2009
Datum a čas obhajoby: 25.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:11.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK