Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Existential quantifier "some" in determinative and pronominal functions, and its translation equivalents in Czech
Název práce v češtině: Existenciální kvantifikátor "some" v determinační a pronominální funkci,
a jeho překladové koreláty v češtině
Název v anglickém jazyce: Existential quantifier "some" in determinative and pronominal functions,
and its translation equivalents in Czech
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2009
Datum zadání: 29.06.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK