Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení nástupu svalové únavy na vybraných svalech ruky při psaní krátkých textových zpráv na mobilním telefonu
Název práce v češtině: Hodnocení nástupu svalové únavy na vybraných svalech ruky při psaní krátkých
textových zpráv na mobilním telefonu
Název v anglickém jazyce: The evaluation of the muscle fatigue apperarance of the selected hand
muscles while sms texting on the cell phone
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.06.2009
Datum zadání: 01.04.2011
Datum a čas obhajoby: 09.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2011
Oponenti: MUDr. David Pánek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK