Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika pacienta po mikrodiskektomii L5/S1
Název práce v češtině: Kazuistika pacienta po mikrodiskektomii L5/S1
Název v anglickém jazyce: Rehabilitation after microdiscectomia L5/S1 for radiculopatie latera dextra
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Iva Hnátová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2009
Datum zadání: 24.06.2009
Datum a čas obhajoby: 26.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2010
Oponenti: Mgr. Jana Havlíčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK