Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
List mladých 1939-1942, týdeník Mládeže Národního souručenství
Název práce v češtině: List mladých 1939-1942, týdeník Mládeže Národního souručenství
Název v anglickém jazyce: List mladých (The youth paper) 1939-1942, a weekly paper of Mládež Národního souručenství
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2008
Datum zadání: 16.06.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavel Suk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK