Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Skrytá ideologie v rubrice pro ženy v Národní politice 1941 a 1944
Název práce v češtině: Skrytá ideologie v rubrice pro ženy v Národní politice 1941 a 1944
Název v anglickém jazyce: Hidden ideology in the column for women in Národní politika 1941 and 1944
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2008
Datum zadání: 16.06.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavel Suk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK