Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání podílu textové části v reklamě v placených denících v roce 1993 a 2008
Název práce v češtině: Srovnání podílu textové části v reklamě v placených denících v roce 1993 a 2008
Název v anglickém jazyce: Comparison of the ratio of text in advertnement in paid dailies in 1993 and in 2008
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Daniel Köppl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2008
Datum zadání: 16.06.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: PhDr. Radim Wolák
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK