Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bulvarizace ekonomických týdeníků
Název práce v češtině: Bulvarizace ekonomických týdeníků
Název v anglickém jazyce: Bulvarization of Bussiness Weaklies
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2008
Datum zadání: 20.06.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Filip Poštulka
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK