Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika pacientky s bilaterální osteoartrózou ramenního kloubu při osteoporóze axiálního skeletu
Název práce v češtině: Kazuistika pacientky s bilaterální osteoartrózou ramenního kloubu při
osteoporóze axiálního skeletu
Název v anglickém jazyce: A case report of the patient with bilateral arthrosis of the shoulder joint and
osteoporosis of axial skeleton
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Agnieszka Dudová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2009
Datum zadání: 17.06.2009
Datum a čas obhajoby: 26.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2010
Oponenti: MUDr. Hana Jarošová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK