Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Problem posing a problem solving v matematické soutěži
Název práce v češtině: Problem posing a problem solving v matematické
soutěži
Název v anglickém jazyce: Problem Posing and Problem Solving in a Mathematical Competition
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2009
Datum zadání: 17.06.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK