Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
(Ne)být bezdomovcem
Název práce v češtině: (Ne)být bezdomovcem
Název v anglickém jazyce: (Not) being homeless
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2009
Datum zadání: 17.06.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK