Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kultúra ako hrad prepevný : Hl´adanie občianskej spoločnosti Dominik Tatarka 1968-1969
Název práce v jazyce práce (slovenština): Kultúra ako hrad prepevný : Hl´adanie občianskej spoločnosti Dominik Tatarka 1968-1969
Název práce v češtině: Kultura jako hrad přepevný: hledání občanské společnosti. Dominik Tatarka 1968-1969
Název v anglickém jazyce: Searching for Civil Society. Dominik Tatarka 1968-1969
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: prof. Miloš Havelka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2008
Datum zadání: 16.06.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK