Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití terapeutického konceptu u tělesně a kombinovaně postižených žáků
Název práce v češtině: Využití terapeutického konceptu u tělesně a kombinovaně postižených žáků
Název v anglickém jazyce: Usage of therapeutic concept for pupils with physical and combined disability
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2009
Datum zadání: 19.06.2009
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK