Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv manželství rodičů na partnerské vztahy jejich dětí
Název práce v češtině: Vliv manželství rodičů na partnerské vztahy jejich dětí
Název v anglickém jazyce: Impact of Parents´ Marriage on Love-relationships of their Children
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.03.2009
Datum zadání: 07.03.2009
Datum a čas obhajoby: 08.06.2009 09:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jana Procházková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK