Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pořádání sportovní akce - Moravskotřebovské víceboje v atletice 2009
Název práce v češtině: Pořádání sportovní akce - Moravskotřebovské víceboje v atletice 2009
Název v anglickém jazyce: Organization of sporting event - Moravská Třebová's athletics multicontests in 2009
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2009
Datum zadání: 16.06.2009
Datum a čas obhajoby: 04.05.2010 13:40
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2010
Oponenti: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK