Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace stínících konstant pro víceelektronové atomy
Název práce v češtině: Optimalizace stínících konstant pro víceelektronové atomy
Název v anglickém jazyce: Optimization of the screening constants for many-electron atoms
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2009
Datum zadání: 15.06.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Oponenti: RNDr. Milan Šimánek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se postupně seznámí s variační metodou, skládáním momentu hybnosti (orbitální a spinová část) a jejich použitím na určení atomových spekter.
Dále se student seznámí s metodou výpočtu atomových integrálů.
Student provede optimalizaci stínících konstant pro dvou-elektronové atomy pro základní a excitované stavy a pokusí se o fyzikální interpretaci obdržených výsledků.
Zbyde-li čas, tak student rozšíří metodu na atomy se třemi elektrony.
Seznam odborné literatury
[1] C. Eckart, The theory and calculation of screening constant, Phys. Rev. 36, 878 (1930).
[2] A. Bohm, Quantum Mechanics: Foundations and Applications (Springer-Verlag, Berlin, 1986)
[3] J. Zamastil, F. Vinette and M. Simanek, The use of commutation relations for the calculation of the atomic integrals, Phys. Rev. A 75, 022506 (2007).
Předběžná náplň práce
Řešení Schroedingerovy rovnice pro víceelektrové atomy je založeno na variačním principu. V praxi se hledaná funkce rozvíjí do vhodně symetrizovaných součinů jedno-elektronových funkcí. Tyto jedno-elektronové funkce je výhodné brát ve tvaru vodíku-podobných funkcí, které obsahují jako volný parametr stínící konstantu.
Cílem práce bude jednak vypracovat systematickou analytickou metodu na určení optimální volby těchto parametrů,
jednak zjistit do jaké míry je možno tyto hodnoty intuitivně předvídat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The solution of Schroedinger equation for many-electron atoms is based on variational principle. The solution is usually expanded into properly symmetrized product of one-electron functions. These one-electron functions
are usually hydrogen-like with free parameter, the so called screening constant.
The aim of the work will be, first, to find a systematic analytic method for determination of these parameters,
second, to find to what extent the values of these parameters can be intuitively predicted.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK