Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základní metodické postupy výcviku přístrojového potápění tělesně postižených (se zaměřením na paraplegii a quadruplegii)
Název práce v češtině: Základní metodické postupy výcviku přístrojového potápění tělesně postižených (se zaměřením na paraplegii a quadruplegii)
Název v anglickém jazyce: Basic Trainig Methodology of Scuba Diving For the Physically Challenged (With a Special on Paraplegia and Quadriplegia)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2009
Datum zadání: 15.06.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 11:00
Místo konání obhajoby: katedra zdravotní TV a TVL
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK