Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dějiny španělské jazykové normy a její kodifikace
Název práce v češtině: Dějiny španělské jazykové normy a její kodifikace
Název v anglickém jazyce: History of the Spanish language norm and its codification
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2009
Datum zadání: 15.06.2009
Datum a čas obhajoby: 15.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
��@*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK