Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dva české překlady Camoesových Lusovců
Název práce v češtině: Dva české překlady Camoesových Lusovců
Název v anglickém jazyce: Two Czech translations of The Lusiads by Camoes
Klíčová slova: překlad, epos, Camoes
Klíčová slova anglicky: translation, epic, Camoes
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2009
Datum zadání: 15.06.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 05.02.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Vlasta Dufková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK