Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Sociolingvistická situace v Extremaduře
Název práce v češtině: Sociolingvistická situace v Extremaduře
Název v anglickém jazyce: The sociolonguistic situation in Extremadura
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2009
Datum zadání: 15.06.2009
Datum a čas obhajoby: 16.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK