Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Předčasná ukončení závodní činnosti plavců v různých etapách sportovního tréninku
Název práce v češtině: Předčasná ukončení závodní činnosti plavců v různých etapách
sportovního tréninku
Název v anglickém jazyce: Premature Termination of Swimmers´ Race Activity in Various Training Phases
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Babeta Chrzanowská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2009
Datum zadání: 06.11.2009
Datum a čas obhajoby: 19.05.2009 00:00
Místo konání obhajoby: Brandýs n.Labem
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK