Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Pohybová aktivita v životě člověka na Benešovsku
Název práce v češtině: Pohybová aktivita v životě člověka na Benešovsku
Název v anglickém jazyce: Physical activity in human life in Benešov region
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jeroným Hájek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2009
Datum zadání: 12.06.2009
Datum a čas obhajoby: 26.05.2009 00:00
Místo konání obhajoby: Rettigové
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK