Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie logiky jako inspirace pro vyučování matematiky
Název práce v češtině: Historie logiky jako inspirace pro vyučování matematiky
Název v anglickém jazyce: History of logic as an inspiration for mathematics education
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.06.2009
Datum zadání: 11.06.2009
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK