Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konstrukce genderové identity u dívek, které poslouchají freetekno
Název práce v češtině: Konstrukce genderové identity u dívek, které poslouchají freetekno
Název v anglickém jazyce: Gender Identity Construction in Female Freetekno Listeners
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2009
Datum zadání: 10.06.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK