Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Putinova "válka proti terorismu" a ruská společnost
Název práce v češtině: Putinova "válka proti terorismu" a ruská společnost
Název v anglickém jazyce: Putin´s" War on Terorism" and Russian Society
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 17.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2009
Oponenti: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK